ETMedia

Mediaproduktion…

Professionell kamera blickar in i ett rum med flytande text Film, Ljud, Bild.

Att producera media, exempelvis video, rörlig grafik, ljud, text, tryck, webb eller foto, är ofta betraktat som komplicerat. Det kräver såklart sitt hantverkskunnande och lite talang. Det är också sett som svårförstått, dyrt och behäftat med ett mystiskt magiskt skimmer som i bästa fall ger en spännande berättelse men som oftast bara betyder att beställare och producent använder olika vokabulär. Det gör såklart att slutprodukten blir en överraskning.  Det går att göra på andra sätt, jag lovar, utan att förlora magin! Det är berättelsen som är kärnan, oavsett om vi ska skapa en film, dokumentera ett event, fånga ett ansikte på bild eller sätta samman en ljudvärld.

Errol med glasögon tittar in i kameran, bredvid står videokamera och ljudutrustning.

Vill du att vi ska skapa en berättelse ihop? Det kan handla om film med stort F eller så  kanske vill du ha hjälp med en informationsfilm, få ett föredrag dokumenterat, behöver du ljud eller hjälp med projekthantering, kanske har du funderingar kring teknik? Oavsett vad ditt behov är så lovar jag ta mig ann ditt spörsmål och försöka hjälpa till att förverkliga din önskan.

…och bildning

Barn med hörlurar på huvudet bredvid ett videostativ. Filminspelning.

ETMedia arbetar också sedan länge med konsultuppdrag, utbildningar, workshops, filmpedagogik, mediepedagogik och uppdrag inom skapande skola, framför allt i Östergötland med Linköping som bas. Vi kan skräddarsy en kurs eller så kan du utgå från beprövade ”paket-lösningar”.

Behöver du, dina elever, era medarbetare eller föreningsmedlemmarna hjälp med att lära sig mer om hur ni själva kan arbeta med bild, foto, film eller ljud? Skulle ni vilja bli mer synliga på nätet vad gäller filmer, animationer, musik eller foton? Hör av dig så lyssnar jag av och försöker vara behjälplig.

• fakturerar med hjälp av Sampoolen •